INSPIRACJE I ŹRÓDŁA

„Wypowiedzieć wojnę Niemcom” Andrzej Więckowski, Wydawnictwo Krakowskie 2001;

„Oberdywersant” Zdzisław Bagiński, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980;

„Niemcy o Niemcach” Henryk Sołga, IKON Sp. z o.o., Kraków 1999;

„Szkoła janczarów” Alojzy Twardecki, „Pojezierze”, Olsztyn 1978;

„Polityka” wydanie specjalne 5/2013 - „Jak Hitler uwiódł Niemców”;

„Przegląd lekarski” 1/1965 pt. „Oświęcim”;

„Odra” 5/1999, „Kicz pojednania” Andrzej Więckowski;

„Nasz Dziennik” 8-9 czerwca 2002, „Myśl jest bronią” Danuta Nespiak;

„Gazeta Polska” 26 sierpnia 2009, „Pojednanie ze Steinbach” Maciej Marosz;

„Gazeta Polska” 26 sierpnia 2009, „Możemy pozwać Niemców za zbrodnie” Grzegorz Wierzchołowski;

„Nasz Dziennik” 15 stycznia 2002, „Prawdziwa historia złamania kodów Enigmy”;

„Gazeta Wyborcza” 7 grudnia 1998, „Szukajmy arcydzieł i zgody” Włodzimierz Kalicki;

 film dokumentalny „Archiwum istnień” TV Polonia 2009, reż. Justyna Łuczaj-Salej;

„Gazeta Wyborcza” 15 czerwca 1998, „Przyjacielu, oddaj bibliotekę” Paweł Wujec;

„Polityka” 32/2000, „Czas bez litości” Aleksandra Skibińska;

„Gazeta Wyborcza” 16 lutego 2005 „Drezno – dwie przeszłości” Piotr Buras;

„Gazety wojenne” numer 1-1996;

„Dobry Wieczór – Kurier Czerwony” 1 września 1939 (reprint);

„Dobry Wieczór – Kurier Czerwony” 31 sierpnia 1939 (reprint);

„Świat w przekroju 1966”, Wiedza Powszechna 1966;

„Kronika II wojny światowej” 1999, str. 373;

pl.auschwitz.org;

www.spiegel.de;

"Ballady i romanse", Władysław Broniewski (post 06.04.2015)