neonazizm

1990

► 3 października. Zjednoczenie Niemiec.

► 14 listopada. Podpisanie umowy bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, dotyczącej uznania – 50 lat po wojnie – granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych obu państw: Hansa-Dietricha Genschera i Krzysztofa Skubiszewskiego.