neonaziści

1991

► Założenie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (FPNP). Fundacja powstała w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy rządem Polski i Niemiec jako organizacja non-profit. Fundacja działa na rzecz ofiar prześladowań nazistowskich i polsko-niemieckiego dialogu. Oprócz wypłaty odszkodowań, ma prowadzić działalność społeczną, humanitarną i edukacyjną. Na przykład taką: