Jamel

1992

► 7 lutego. Podpisanie w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej zmieniającego nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Wspólnotę Europejską czyli dzisiejszą UE. Traktat z Maastricht wszedł w życie 1 listopada 1993 roku i tę datę uważa się za dzień powstania Unii Europejskiej. Utworzenie Unii Europejskiej nie byłoby możliwe bez ludzi, których nazywa się Ojcami współczesnej Europy. W poczet Ojców integracji europejskiej zalicza się ośmiu polityków, którzy mieli największy wpływ na powstanie Wspólnoty. Dwóch z ośmiu Ojców współczesnej Europy to Walter Hallstein (patrz 1957 rok) – pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej (1958-1967) oraz pierwszy kanclerz Niemiec Konrad Adenauer (patrz lata 1949, 1958).

1991

► Założenie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (FPNP). Fundacja powstała w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy rządem Polski i Niemiec jako organizacja non-profit. Fundacja działa na rzecz ofiar prześladowań nazistowskich i polsko-niemieckiego dialogu. Oprócz wypłaty odszkodowań, ma prowadzić działalność społeczną, humanitarną i edukacyjną. Na przykład taką: