1982

Kanclerzem RFN zostaje Helmuth Kohl (CDU). Helmuth Kohl był aktywnym propagatorem roszczeń tzw. wypędzonych. W październiku 1984 roku Kohl przyjął w Bonn Honorową Odznakę Związku Wypędzonych.

Przewodniczący Zw. Wypędzonych BdV Herbert Czaja i kanclerz Helmuth Kohl (źródło: http://kulturportal-west-ost.eu/ )

Przewodniczący Zw. Wypędzonych BdV Herbert Czaja i kanclerz Helmuth Kohl (źródło: http://kulturportal-west-ost.eu/)

Zgromadzenie Ślązaków w Hanowerze: kanclerz Helmut Kohl podczas swojego wystąpienia w czerwcu 1985 roku (źródło:  http://www.blz.bayern.de/blz/eup/01_10/2.asp  )

Zgromadzenie Ślązaków w Hanowerze: kanclerz Helmut Kohl podczas swojego wystąpienia w czerwcu 1985 roku (źródło: http://www.blz.bayern.de/blz/eup/01_10/2.asp )

Publikacja książki Charlesa Highama zatutułowanej „Handlowanie z wrogiem”. Higham opisuje jak naziści tworzyli instytucje, które dzisiaj rządzą światową gospodarką. Autor nie tworzy teorii spiskowej, podaje tylko fakty.

Mowa o Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS – Bank for International Settlements). Bank BIS został założony w 1930 roku w celu ułatwienia przekazów pieniężnych związanych z niemieckimi reparacjami wynikającymi z traktatu wersalskiego. Bank zakładali dwaj finansiści: gubernator Banku Anglii Montague Norman i jego niemiecki kolega Hialmar Schacht – minister finansów III Rzeszy. Podczas II wojny światowej Bank Rozrachunków Międzynarodowych był całkowicie pod kontrolą Hitlera. Dyrektorami Banku byli główni nazistowscy urzędnicy – minister propagandy hitlerowskiej, a następnie minister gospodarki Walter Funk oraz Emil Puhl odpowiedzialny m.in. za składowanie złota zrabowanego więźniom w obozach zagłady (złote zęby, biżuteria itp.). Są to ogólnie dostępne informacje. Badania prowadzone po wojnie wykazały, że w złotych monetach bitych w tym kraju jest duże stężenie rtęci, normalnie nie występujące w tak dużych ilościach w związku z tym kruszcem. Świadczy to o dentystycznym pochodzeniu tego złota. Z samego tylko obozu Auschwitz ze złotych zębów Niemcy przetapiali i wysyłali rocznie do banków w Szwajcarii 4,5 tony złota . W sumie podczas II wojny światowej naziści ulokowali w 370 bankach szwajcarskich 15 miliardów marek. Higham opisuje mechanizm prania nazistowskich pieniędzy. Zarówno Walter Funk jak i Emil Puhl byli skazani w procesie norymberskim za zbrodnie wojenne, ale już w 1950 roku Puhl został zaproszony do Stanów Zjednoczonych jako gość honorowy i konsultant (patrz rok 1950).

Pierwsze Walne Spotkanie BIS, 1931 rok (źródło: http://www.marketoracle.co.uk/Article10112.html )

Pierwsze Walne Spotkanie BIS, 1931 rok (źródło: http://www.marketoracle.co.uk/Article10112.html)

W dyrekcji BIS czasu wojny był też szef IG Farben produkującej gaz Cyklon B używany do uśmiercania więźniów obozów koncentracyjnych oraz finansista Gestapo baron Kurt von Schröder.

Hjalmar Schacht i Adolf Hitler (źródło:  www.infiniteunknown.net)

Hjalmar Schacht i Adolf Hitler (źródło: www.infiniteunknown.net)

Pomimo niechlubnej przeszłości, BIS przetrwał i dziś ma globalną władzę – jest Bankiem Banków Centralnych 56 państw świata (w tym polskiego NBP). BIS jako struktura jest całkowicie ponad prawem. Ma charakter suwerennego państwa. Jego personel posiada immunitet dyplomatyczny. Wynagrodzenia personelu nie są opodatkowane, tak samo jak przychody samego banku. Rząd szwajcarski nie posiada jurysdykcji na terenie BIS i żadna agenda rządowa nie nadzoruje jego działalności. Na marginesie: po zjednoczeniu Niemiec, nie pytając nikogo o zgodę, RFN „wpompowała” w byłą NRD w ciągu 10 lat 600 mld euro.

Hermann Stolting jest jednym z „bohaterów” zachodnioniemieckiego filmu dokumentalnego pt. Von Richtern und anderen Sympathisanten („Sędziowie i inni sympatycy”, podtytuł „Bezkarne zbrodnie nazistowskiego wymiaru sprawiedliwości”).

Stolting w czasie II wojny światowej był prokuratorem okupacyjnego Sądu Specjalnego w Bydgoszczy (Sondergericht Bromberg).

Egzekucja na Starym Rynku w Bydgoszczy (źródło: http://www.visitkujawsko-pomorskie.pl/ )

Egzekucja na Starym Rynku w Bydgoszczy (źródło: http://www.visitkujawsko-pomorskie.pl/)

Zawsze domagał się wykonania najsurowszego wyroku tj. kary śmierci nawet za błahe przewinienia. Stolting osobiście brał udział w egzekucjach. W dniu 28 kwietnia 1942 roku był kierownikiem grupy egzekucyjnej, która w ciągu piętnastu minut rozstrzelała dziesięciu Polaków.

Posiedzenie sądu  Sondergericht Bromberg  w Bydgoszczy (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sondergericht_Bromberg )

Posiedzenie sądu Sondergericht Bromberg w Bydgoszczy (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sondergericht_Bromberg)

Łącznie w latach 1939–1945 sąd Sondergericht Bromberg skazał na śmierć 358 osób, w tym 14 nieletnich. Wyroki śmierci wydane przez Sąd Specjalny w Bydgoszczy można zakwalifikować jako mord sądowy, ale żaden sędzia ani prokurator Sondergericht Bromberg nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie. Mało tego – część kontynuowała karierę sędziowską w zachodnioniemieckim wymiarze sprawiedliwości. Tak jak Hermann Stolting, który po wojnie prowadził znaną kancelarię adwokacką we Frankfurcie nad Menem. W 1961 roku był m.in. adwokatem w procesie Adolfa Eichmanna. W latach 1963-1965 bronił członków personelu obozu koncentracyjnego Auschwitz. Później bronił również innych nazistów m.in. Hermine Böttcher. W okresie powojennym Hermann Stolting przede wszystkim daje się poznać jako gorący propagator praw zwierząt. Pełnił funkcję prezesa Niemieckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt. W 1962 roku opublikował książkę pt. Das Tier im Recht, która nazwana została niemiecką „biblią obrońców zwierząt”.

Umiera Otto Hofmann, szef SS-RuSHA. Hofmann stał najpierw na czele Biura Czystości Rasowej, potem Biura Genealogii, a od 9 lipca 1940 był szefem całego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS (SS-RuSHA). Był odpowiedzialny za osiedlanie Niemców w okupowanej Polsce i germanizację polskich dzieci. Poniższe dane dowodzą, że ze swoich obowiązków wywiązywał się bardzo dobrze. Liczba Polaków wysiedlonych oraz wyrugowanych z rodzinnych miejscowości przez Niemców w latach 1939-1944:

Kraj Warty – 630 tys.

Śląsk – 81 tys.

Pomorze – 120-170 tys.

Okręg białostocki – 28 tys.

Rejencja ciechanowska – 25 tys.

wysiedlenia „dzikie” (głównie Pomorze) – 30-40 tys.

ziemie wcielone (łącznie) – 918-928 tys.

Zamojszczyzna – 100-110 tys.

Generalne Gubernatorstwo (poligony) – 171 tys.

Warszawa (po powstaniu warszawskim) – 500-600 tys.

razem na terenach okupowanych – 1 689 -1 709 tys.

Źródło: Czesław Łuczak Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1979, ISBN 832100010.

  W procesie przeciwko Głównemu Urzędowi Rasy i Osadnictwa, w marcu 1948 roku, Hofmann został skazany na 25 lat więzienia za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, ale już 7 kwietnia 1954 roku zostaje ułaskawiony i zwolniony z zakładu karnego w Landsbergu. Po uwolnieniu pracował w handlu w Wirtembergii. aż do swojej śmierci 31 grudnia 1982 roku.

  Otto Hofmann przed sądem (źródło  :   en.wikipedia.org )

  Otto Hofmann przed sądem (źródłoen.wikipedia.org)