1956

14 lipca. Konferencja Walutowa w Kronberg. Od pierwszych lat istnienia Europejska Liga Współpracy Gospodarczej ELEC wykazywała zainteresowanie monetarną integracją Europy. Tego dnia została zwołana konferencja walutowa - po raz pierwszy na zaproszenie Deutsche Banku. Pierwszej konferencji monetarnej wspólnej Europy przewodniczył “bankier Hitlera” Hermann J. Abs (patrz 1946 rok). Konferencja odbyla się w Schlosshotel w Kronbergu (na północ od Frankfurtu) i była pierwszą z długiej serii trwających ponad pół wieku corocznych spotkań w tym samym miejscu. Nieoficjalnie przedstawiciele prestiżowych europejskich banków, prezesi banków centralnych, wpływowi posłowie do Parlamentu Europejskiego i członkowie zarządu Europejskiego Banku Centralnego rokrocznie spotykali się w Kronberg, by dzielić się swoją wiedzą i planami na przyszłość.

Fritz Ter Meer, skazany w Norymberdze za ludobójstwo i zmuszanie do pracy niewolniczej więźniów z Auschwitz (patrz 1950 rok), zostaje - na ponad dziesięć lat - szefem rady nadzorczej firmy BAYER.

  Fritz ter Meer  odpowiada na pytania w procesie norymberskim.

 Fritz ter Meer odpowiada na pytania w procesie norymberskim.

► Październik – Alojzy Twardecki po zdaniu matury w Gimnazjum w Rogoźnie, rozpoczyna studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Warszawie. Trzy lata wcześniej, w wieku 11 lat Alojzy Twardecki wrócił do swojej Ojczyzny.

Gdy miał cztery lata, został porwany z Polski przez niemieckie Schupo i przekazany najpierw do sierocińca a następnie do niemieckiej rodziny. Pochodził z polskiej szlacheckiej rodziny. Jego ojciec – oficer wojska polskiego, zginął na wojnie. Mama Alojzego przez wiele lat rozpaczliwie szukała swego jedynego syna. Pisała też do niego listy, ale niemiecki „dziadek” chłopca, niszczył je.

Alojzy Twardecki, podobnie jak 200 tysięcy polskich dzieci, został poddany germanizacji. Po wojnie do Polski wróciło tylko około 25 tysięcy, wśród nich Alojzy Twardecki, który swoją wyjątkową historię opisał w książce pod tytułem „Szkoła janczarów”.