1955

► 5 maja – od tego dnia nastąpiła wyłączna właściwość sądów niemieckich w ściganiu zbrodni hitlerowskich. Trzy mocarstwa okupacyjne przekazały Niemcom całość kompetencji.

Jeśli przyjmiemy (za Henrykiem Sołgą „Niemcy o Niemcach”), że w zbrodniach III Rzeszy brało udział około miliona Niemców, to alianci ukarali jedynie jeden promil winnych, bo około 22 tysięcy. „To co w Republice Federalnej Niemiec działo się wokół przedawnienia zbrodni hitlerowskich, mogłoby posłużyć za scenariusz filmu sensacyjnego” (Henryk Sołga).

Pałac Sprawiedliwości w Norymberdze, w którym odbywały się procesy norymberskie

Pałac Sprawiedliwości w Norymberdze, w którym odbywały się procesy norymberskie

► 14 maja zostaje zwolniony z więzienia Martin Hellinger. Martin Hellinger był dentystą. Jego główną funkcją w obozach koncentracyjnych było usuwanie złotych i srebrnych zębów oraz mostków. Brytyjski trybunał wojskowy w Hamburgu skazał go 3 lutego 1947 roku na 15 lat więzienia.

W tym roku również opuszcza więzienie Gerda Ganzer – pomocnica, kochanka i prawa ręka obozowego lekarza SS Rolfa Rosenthala. Pomagała mu w przeprowadzaniu pseudoeksperymentów medycznych na więźniarkach obozu. Niemowlęta urodzone w obozie Ravensbrück Gerda Ganzer dusiła własnymi rękami. Początkowo została skazana na karę śmierci, którą potem zamieniono na dożywotnie więzienie, aż wreszcie w 1955 roku doczekała się całkowitego uwolnienia.