1952

Utworzone w 1949 roku Ministerstwo ds. Wypędzonych, Uchodźców i Ofiar Wojny zatrudnia dwóch niemieckich historyków Wernera Conze i Theodora Schiedera. Obaj byli aktywnymi działaczami NSDAP, znanymi z propagowania rasistowskich idei uzasadniających politykę narodowościową nazistów.

Celem ich pseudonaukowych badań było uzasadnienie niemieckiej dominacji nad innymi narodami i prawa Niemców do przejęcia nowych terytoriów. Po dojściu nazistów do władzy Conze i Schieder pomagali instytucjonalizować rasowe badania grup etnicznych w III Rzeszy. Podczas pracy dla niemieckiego wywiadu wojskowego (Abwera) w roku 1936, Conze przygotował opracowanie, w którym przedstawiał Polskę, jako zacofaną i potrzebującą „niemieckiego porządku”. Działalność Conze i Schiedera prowadzona pod szyldem Federalnego Ministerstwa ds. Wypędzonych, Uchodźców i Ofiar Wojny miała na celu dokumentowanie wysiedleń Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej i udowadnianie niemieckości tych terenów.

Córka Himmlera Gudrun Burwitz (patrz 1951 rok) zakłada organizację Wiking-Jugend, która zajmowała się szerzeniem nazistowskiej ideologii wśród niemieckiej młodzieży, na wzór swojej niechlubnej poprzedniczki – Hitler-Jugend.

Rząd niemiecki zdelegalizował Wiking-Jugend dopiero 42 lata później w 1994 roku, ale większość jej członków bez przeszkód kontynuowała swoją działalność, przechodząc do zarejestrowanej w 1990 roku organizacji Niemiecka Młodzież Wierna Ojczyźnie (Heimattreue Deutsche Jugend – HDJ).

W trakcie specjalnych „zajęć pozaszkolnych” dzieci na poziomie szkoły podstawowej uczono o „wyższości rasy niemieckiej”, „czystości krwi”, a cudzoziemcy i Żydzi byli przedstawiani jako zagrożenie dla narodu niemieckiego. HDJ organizowało obozy namiotowe, podczas których dzieci nosiły wojskowe mundury ze swastykami. Działalność Niemieckiej Młodzieży Wiernej Ojczyźnie została zdelegalizowana w 2009 roku, ale... niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji (niemiecki kontrwywiad), rejestruje co roku około 4000 nowych neonazistów, którzy zrzeszają się w nowych partiach i organizacjach.

► 13 sierpnia. RFN zostaje członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

► W niemieckim podręczniku historii dla klasy ósmej na 1952 rok czytamy: „Głównymi winowajcami całej grozy i zniszczeń, które Niemcy zgotowały światu i wreszcie samym sobie, byli kapitaliści (...). Z polecenia (...) kapitalistów nazistowska partia doprowadziła Niemcy do wojny, okłamała, oszukała i sterroryzowała naród, aby zniszczyć jego wolę pokoju”. Taka interpretacja w niemieckich podręcznikach szkolnych utrzymywała się do końca lat 80.